"- "

: 8 (33622) 7-64-80

/: 8 (33622) 7-52-44


: - .,

. , . - .., № 10

.

 •                                                            -


  , - , " ". - 14 . .

  , - , " ", "", . "". - 16 .

  . , - , " ". 

   

  , - . -  8 .

  - , " ".

  , , - , " . ".

  , - , "-".

  , .

  , - , " IBM PC".  , - , "".

  , - .


  , - , " ".

   

  , - , " ".

  , - , " ".

  , - , " ".


  :         


  • -, - , '' ''. - 21 . .

  • -, - , '' ''. - 5 . .
  •  
    -, - , '' ''. - 6

  •  -, - , '' ''.  
  •                                                                                                                                                                                                              

  :


  • -, - , '' ''. - 7 . .

  • -, - -, '' ''. - 7  .  .

  • -, - , '' ''. - 6  . . 

  • -, - , '' ''. -  5  . .

  :


  • -, - , '' ''. - 14 .                               

  • -, - , '' ''. - 6       
  •  
   -, - , '' ''.    - 18                                                                                                                                                                      

  :


  • -, 5 " " " ". - 5 .  

  • -, - , " ". - 30

  • -, 5 "" " ". - 10  

  -:                                           

  •  
   - , 5 " ". - 12 .   I-
  • - , , ,  " ". - 9 .   I-.                       
  • -, 5 " ". - 5 .
  • -, 4 " " " ". - 4  .
  • -, , " ". - 2 .
  • -, 2 .

  -:


  • -, - , " ". - 10

  • , -.

  :


  • - , - , " ". - 6 .

  • -, - -, " ". -  3  . .

  :

  • - , - , '' ''. - 10 .

  • -    , - , '' ''. - 9 . 

  • -, - , '' ''. - 1 . .

  • -, - , '' ''. -  2 .       
          

  :


  • -, 5 '' '' '' ''. - 6 .

  • -, 4 '' '' '' ''. - 3 .

  • -, - , " ". 
                                                                                         

  :


  • - , - , '' ''. - 40 .              

  • - , - , '' ''. - 20  .                            

  • -, - , '' ''. - 10 .


  •   , - , '' - '. - 27  .
 • ()
 • -
 • -
 • .